Thành công
Làm Việc Vì Đam Mê Là Liều Thuốc Thành Công

Nếu bạn làm việc chỉ vì tiền, bạn sẽ không bao giờ kiếm nhiều tiền, nhưng nếu bạn yêu những gì bạn đang làm và luôn đặt khách hàng lên trên hết, thành công sẽ là của bạn.